Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Walki na linii Niemna (19-22 lipca 1920)

Generał Jan Romer czynił energiczne staranie celem odzyskania Grodna.

fot.domena publiczna Generał Jan Romer czynił energiczne staranie celem odzyskania Grodna.

Walki na linii Niemna, walki nad Niemnem (19-22 lipca 1920) – walki prowadzone nad rzeką Niemen w toku wojny polsko-bolszewickiej, na dwa miesiące przed walnym starciem określanym mianem bitwy niemeńskiej.

Od 19 lipca 1920 roku część sił polskiej 4 Armii próbowała dokonać zwrotu zaczepnego celem odciążenia sąsiedniej 1 Armii i ułatwienia jej uporządkowania szyków.

Działające w kilku ugrupowaniach, bez należytej koordynacji i wsparcia polskie oddziały toczyły lokalne boje, które jednak wobec zajęcia Grodna przez sowieckie III konny korpus Gaja („Kawkor”) nie przyniosły poprawy położenia operacyjnego i linia Niemna została utracona. Energiczne próby jej odzyskania przez dowódcę 1 Armii gen. Jana Romera nie dały rezultatu i Front Północno-Wschodni musiał kontynuować odwrót na linię Bugu i Narwi.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Bitwy drugiej fazy wojny polsko-bolszewickiej. Wybrane walki z lipca 1920 roku: