Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Brodami i Beresteczkiem (29 lipca–4 sierpnia 1920)

Walka ułanów z bolszewikami na obrazie Stanisława Kaczora-Batowskiego.

fot.domena publiczan Walka ułanów z bolszewikami na obrazie Stanisława Kaczora-Batowskiego.

Bitwa pod Brodami i Beresteczkiem (29 lipca–4 sierpnia 1920) – Jedna z ważniejszych bitew wojny polsko-bolszewickiej. Została stoczona w Małopolsce Wschodniej przez 2 Armię gen. Kazimierza Raszewskiego, złożoną ze znacznej ilości kawalerii, z siłami „Konarmii” Siemiona Budionnego.

W decydującej fazie bitwy (1 sierpnia) Polacy przejęli inicjatywę i w rejonie Brodów zadali dwóm sowieckim dywizjom jazdy poważne straty, osłabiając wartość bojową całej formacji. Jednak wobec sforsowania przez bolszewików Bugu i Narwi oraz upadku Brześcia wódz naczelny marszałek Piłsudski nakazał przerwanie korzystnie rozwijającej się walki.

Bitwa, nie rozstrzygnięta taktycznie, dała Polakom czas niezbędny dla przygotowania dalszych operacji.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Wybrane bitwy ostatniej fazy wojny polsko-bolszewickiej. Starcia z sierpnia i września 1920 roku: