Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Ökörmezö (12 grudnia 1914 – 10 stycznia 1915)

Ekscelencja Karol Trzaska-Durski, Marszałek polny, Naczelny Komendant Legionów

fot.domena publiczna Ekscelencja Karol Trzaska-Durski, Marszałek polny, Naczelny Komendant Legionów

Bitwa pod Ökörmezö (12 grudnia 1914 – 10 stycznia 1915) – bitwa z udziałem żołnierzy Legionów Polskich stoczona podczas pierwszej wojny światowej.

Słowackie (wówczas węgierskie) miasteczko Ökörmezö było widownią bojów toczonych przez legionistów II Brygady Legionów Polskich pod dowództwem gen. Karola Trzaski-Durskiego, powstrzymujących rosyjską ofensywę w kierunku południowym. Mimo kilkakrotnych prób Rosjanom nie udało się przełamać linii obronnych Brygady, która poniosła znaczne straty w walce, jak też skutkiem trudnych warunków klimatycznych (mrozy).

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

I wojna światowa. Bitwy Legionów Polskich w październiku i listopadzie 1914 roku: