Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa o Kamionkę Strumiłową (17-23 maja 1919)

Dowódca grupy „Bug” Henryk Minkiewicz. Na zdjęciu już jako generał Wojska Polskiego.

fot.domena publiczna Dowódca grupy „Bug” Henryk Minkiewicz. Na zdjęciu już jako generał Wojska Polskiego.

Bitwa o Kamionkę Strumiłową (17-23 maja 1919) – miasteczko w pow. tarnopolskim nad Bugiem (Małopolska Wschodnia) było terenem walk w czasie wojny z Ukraińcami i bolszewikami.

17–23 maja 1919 grupa „Bug” płk. Henryka Minkiewicza, działając w ramach I fazy polskiej ofensywy „majowej” 1919 r., zdobyła przyczółek mostowy umożliwiający kontrolowanie linii kolejowej Lwów–Brody i zajęła miasto, spychając resztki oddziałów ukraińskiego korpusu atamana Osypa Mykytki w kierunku miasta Busk.

Do kolejnych walk o Kamionkę Strumiłową doszło w połowie sierpnia 1920 roku.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.