Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Obrona twierdzy brzeskiej (28 lipca–2 sierpnia 1920)

Brama Kobryńska twierdzy brzeskiej.

fot.Szeder László/CC BY-SA 3.0 Brama Kobryńska twierdzy brzeskiej.

Obrona twierdzy brzeskiej, obrona Brześcia nad Bugiem, obrona Brześcia Litewskiego (28 lipca–2 sierpnia 1920) – miasto określane mianem strategicznej stolicy Polski (do 1939 roku), było w czasie wojny polsko-bolszewickiej dwukrotnie widownią zaciętych walk.

Podczas odwrotu polskich oddziałów na linię Bugu skoncentrowana w rejonie twierdzy brzeskiej Grupa Poleska gen. Władysława Sikorskiego próbowała, bez powodzenia, dokonać zwrotu zaczepnego. Bolszewicy utrzymali inicjatywę taktyczną, zajęli miasto, a następnie także cytadelę. Oddziały polskie wycofały się na lewy brzeg Bugu.

Do ponownych walk o twierdzę brzeską doszło na przełomie sierpnia i września 1920 roku.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie końcowe pochodzi od redakcji.

Wybrane bitwy ostatniej fazy wojny polsko-bolszewickiej. Starcia z sierpnia i września 1920 roku: