Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Kostiuchnówką (4–6 lipca 1916)

Spieszony 1 Pułk Ułanów Legionów Polskich w okopach pod Kostiuchnówką.

fot.domena publiczna Spieszony 1 Pułk Ułanów Legionów Polskich w okopach pod Kostiuchnówką.

Bitwa pod Kostiuchnówką (4–6 lipca 1916) – bitwa z udziałem żołnierzy Legionów Polskich stoczona podczas pierwszej wojny światowej.

Legiony Polskie już od października 1915 roku toczyły w rejonie wołyńskiej wsi Kostiuchnówka (powiat słucki) walki zaczepne, a następnie pozycyjne z oddziałami rosyjskimi. W lipcu 1916 roku rozegrała się tam największa bitwa Legionów, w której po raz pierwszy obok siebie walczyły wszystkie trzy brygady w ramach austriackiego korpusu gen. Hauera. Stawiły one czoło rosyjskiej ofensywie, której celem było wyprostowanie linii frontu wzdłuż Styru.

Najbardziej zacięty bój toczył się w rejonie umocnień „Lasku Polskiego”, „Polskiej Góry” i „Reduty Piłsudskiego”. Wobec załamania się oporu na innych odcinkach i groźby okrążenia, Polacy oderwali się od nieprzyjaciela i rozpoczęli odwrót na linię Stochodu.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Dowiedz się więcej o bitwie pod Kostiuchnówką:

Legioniści w okopach pod Kostiuchnówką.

XIX wiek | 26.01.2019 | Autor:

Bitwa pod Kostiuchnówką 1916. Najbardziej krwawa bitwa Legionów Polskich

Pod Kostiuchnówką wszystkie trzy brygady Legionów po raz pierwszy wspólnie stanęły do boju. Żadna inna bitwa nie miała takiego znaczenia dla odzyskania przez Polskę niepodległości. I żadna w dziejach Legionów nie okazała się równie krwawa.

Pierwsza wojna światowa. Polskie bitwy z lat 1916-1918: