Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Krzywopłotami (16–19 listopada 1914)

Tadeusz Wyrwa-Furgalski, dowódca IV baonu.

fot.domena publiczna Tadeusz Wyrwa-Furgalski, dowódca IV baonu.

Bitwa pod Krzywopłotami, Krzywopłoty (16–19 listopada 1914) – bitwa z udziałem żołnierzy Legionów Polskich stoczona podczas pierwszej wojny światowej.

W rejonie wsi Krzywopłoty (powiat olkuski) 2 baony 1 pułku piechoty Legionów Polskich (IV i VI), uczestnicząc w natarciu na pozycje rosyjskie austriackiej XLIV dywizji gen. Brandnera, stoczyły ciężki, 2-dniowy bój. Ostatecznie drugie natarcie uzyskało powodzenie, wypierając Rosjan z zajmowanych pozycji.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

I wojna światowa. Bitwy Legionów Polskich w październiku i listopadzie 1914 roku: