Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa nad Berezyną (7-10 lipca 1920)

Sztab bolszewickiej 4 Armii. Lato 1920 roku.

fot.domena publiczna Sztab bolszewickiej 4 Armii. Lato 1920 roku.

Bitwa nad Berezyną (7-10 lipca 1920) – bitwa stoczona w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. W lipcu 1920 roku Michaił Tuchaczewski podjął ofensywę w kierunku Mińska i Ihumenia siłami 4 armii, co zapewniło mu sukces operacyjny. Polskie oddziały 1 i 4 Armii toczyły ze zmiennym szczęściem lokalne boje opóźniające, po czym przeszły do odwrotu, opuszczając linię Berezyny.

Do wcześniejszych walk w tym rejonie doszło w maju 1920 roku.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdania wprowadzające i końcowe pochodzą od redakcji.

Bitwy drugiej fazy wojny polsko-bolszewickiej. Wybrane walki z lipca 1920 roku: