Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Kamionką (4-7 sierpnia 1915)

Legioniści I Brygady w 1915 roku

fot.domena publiczna Legioniści I Brygady w 1915 roku

Bitwa pod Kamionką (4-7 sierpnia 1915) – bitwa z udziałem żołnierzy Legionów Polskich stoczona podczas pierwszej wojny światowej.

I Brygada Legionów Polskich, działająca w składzie austriackiej grupy uderzeniowej gen. Josefa Rotha, wzięła udział w natarciu na wycofujące się w kierunku Łysobyk oddziały armii rosyjskiej. Legioniści początkowo prowadzili tylko działania wiążące w rejonie miasteczka Kamionka (powiat lubartowski), by w drugiej fazie operacji przystąpić do natarcia i pościgu za uchodzącymi Rosjanami.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

I wojna światowa. Bitwy Legionów Polskich w drugiej połowie 1915 roku: