Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Królewszczyzną-Duniłowiczami (22–25 maja 1920)

Stacja kolejowa Królewszczyzna. Zdjęcie z lat 30.

fot.domena publiczna Stacja kolejowa Królewszczyzna. Zdjęcie z lat 30.

Bitwa pod Królewszczyzną-Duniłowiczami, Królewszczyzna-Duniłowicze (22–25 maja 1920) – starcie stoczone w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Oddziały 1 Armii wycofujące się znad Berezyny pod naciskiem bolszewickiej ofensywy stoczyły w rej. miejscowości Królewszczyzna (pow. postawski, Białoruś) ciężkie walki odwrotowe.

Przygotowywane przeciwnatarcie grupy gen. Jana Rządkowskiego (1 Dywizja Litewsko-Białoruska i 3 Dywizja Piechoty Legionów) zostało wyprzedzone przez oddziały Armii Czerwonej, które uzyskały powodzenie. Lokalne sukcesy Polaków nie zdołały zmienić pogarszającego się położenia całości sił 1 Armii. Nastąpił dalszy odwrót, nie wolny od chaosu, na Krzywicze.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Pierwsze bitwy radzieckiej kontrofensywy wiosną 1920 roku: