Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Ostrogiem (1–10 lipca 1920)

Pod Ostrogiem polskie wojska starły się z "Konarmią". Na zdjęciu Budionny wśród swoich żołnierzy.

fot.domena publiczna Pod Ostrogiem polskie wojska starły się z „Konarmią”. Na zdjęciu Budionny wśród swoich żołnierzy.

Bitwa pod Ostrogiem, Ostróg (1–10 lipca 1920) – starcie stoczone w toku wojny polsko-bolszewickiej.

Wydzielona ze składu 6 Armii grupa gen. Franciszka Krajowskiego toczyła między Ostrogiem a Zasławiem (Wołyń) uporczywe walki odwrotowe z zamiarem powstrzymania pochodu „Konarmii” Siemiona Budionnego przy równoczesnym chronieniu odsłoniętego nagle prawego skrzydła macierzystej armii.

Ciężar walk spoczywał w znacznym stopniu na 18 Dywizji Piechoty, która zdołała opanować miasto, ale pogarszająca się sytuacja na całym froncie wymusiła dalszy odwrót.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Bitwy drugiej fazy wojny polsko-bolszewickiej. Wybrane walki z czerwca i lipca 1920 roku: