Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Krzywiczami (1–5 czerwca 1920)

Stanisław Szumski  w mundurze Ochotniczego Dywizjonu 1. Armii.

fot.Szumski Mirosław/CC BY-NC-SA 3.0 PL Stanisław Szumski w mundurze Ochotniczego Dywizjonu 1. Armii.

Bitwa pod Krzywiczami, Krzywicze (1–5 czerwca 1920) – starcie stoczone w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Pod naporem wiosennej ofensywy bolszewickiej oddziały 1 Armii wycofały się na linię obronną biegnącą od miejscowości Postawy przez jezioro i rzekę Narocz aż po Wilię. Mimo czasowego przerwania polskiego frontu linia ta została utrzymana i posłużyła jako podstawa wyjściowa do kontrofensywy.

Nacierający Polacy zdołali przełamać uporczywą obronę sowieckiej dywizji, odzyskać utracony teren i ponownie usadowić się na linii Berezyny.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Pierwsze bitwy radzieckiej kontrofensywy wiosną 1920 roku: