Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Obrona Bełza (29 stycznia–14 maja 1919)

Leon Berbecki na zdjęciu z okresu służby w Legionach Polskich.

fot.domena publiczna Leon Berbecki na zdjęciu z okresu służby w Legionach Polskich.

Obrona Bełza (29 stycznia–14 maja 1919) – miasteczko w powiecie sokalskim (Małopolska Wschodnia) było ogniskiem długotrwałych walk polsko-ukraińskich, tworząc najdalej na północny wschód wysunięty bastion grupy „Bug” gen. Jana Romera.

Aktywną obroną Buska opartą na umocnionych punktach oporu wokół miasta kierował płk Leon Berbecki, dysponujący siłami 3 baonów piechoty, 2 spieszonych szwadronów i 2 batalionów. Siły kraińskie w szczytowym okresie walk w lutym liczyły 15 sotni, 42 ciężkie karabiny maszynowe i 3 bataliony. Kres oblężeniu położyła dopiero polska wiosenna ofensywa na froncie południowym.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Walki polsko-ukraińskie w 1919 roku: