Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa nad Orlanką (28 lipca–2 sierpnia 1920)

Grupy generałów Junga i Jędrzejewskiego zajęły pozycje obronne na linii rzeczki Orlanka.

fot.domena publiczna Grupy generałów Junga i Jędrzejewskiego zajęły pozycje obronne na linii rzeczki Orlanka.

Bitwa nad Orlanką (28 lipca–2 sierpnia 1920) – starcie stoczone w toku wojny polsko-bolszewickiej.

Podczas odwrotu znad Niemna polskie oddziały wchodzące w skład grup gen. Władysława Junga i Władysława Jędrzejewskiego zajęły pozycje obronne na linii rzeczki Orlanka (lewy dopływ Narwi). Toczyły tam ciężkie walki, których celem było opóźnianie zmierzającej ku Warszawie sowieckiej ofensywy.

Próby powstrzymania natarcia Armii Czerwonej (VI, XI, XXI i LVI dywizja strzelecka) nie powiodły się i polskie oddziały zostały zmuszone do odchodzenia na linię Bugu.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Wybrane bitwy ostatniej fazy wojny polsko-bolszewickiej. Starcia z sierpnia i września 1920 roku: