Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Zagon na Koziatyn (25–27 kwietnia 1920)

Dowódca wypadu na Koziatyn generał Jan Romer.

fot.domena publiczna Dowódca wypadu na Koziatyn generał Jan Romer.

Zagon na Koziatyn (25–27 kwietnia 1920) – podczas polskiej ofensywy na Ukrainie, tzw. „wyprawy kijowskiej”, dywizja kawalerii gen. Jana Romera wykonała głęboki manewr, przenikając na tyły sowieckiego frontu. Podczas 140-kilometrowego marszu stoczyła kilka utarczek, po czym w całonocnym boju zajęła miasteczko Koziatyn (na południowy wschód od Żytomierza) stanowiące ważny węzeł kolejowy. Przy niewielkich stratach własnych zagarnęła 8 tys. jeńców oraz znaczną zdobycz wojenną.

Miasteczko pozostało w ręku kawalerzystów aż do nadejścia głównych sił polskich. Zagon na Koziatyn przyczynił się walnie do całkowitej dezorganizacji południowego skrzydła sowieckiej XII Armii.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Wybrane bitwy pierwszej fazy wojny polsko-bolszewickiej: