Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Pierwsza bitwa o Pińsk (luty-marzec 1919)

Fragment Placu 3 Maja w Pińsku. Zdjęcie z lat 20.

fot.domena publiczna Fragment Placu 3 Maja w Pińsku. Zdjęcie z lat 20.

Pierwsza bitwa o Pińsk (luty-marzec 1919) – starcie stoczone na początkowym etapie wojny polsko-bolszewickiej.

Grupy mjr. Jerzego Dąbrowskiego (Dąmbrowskiego) oraz mjr. Aleksandra Narbutt-Łuczyńskiego, wchodzące w skład operującej na Polesiu Dywizji Podlaskiej gen. Antoniego Listowskiego, przeprowadziły kilkudniową akcję zaczepną przeciwko bolszewikom. W wyniku koncentrycznego marszu wyparto bolszewików z miasta Pińsk i jego okolic, co znacznie poprawiło położenie operacyjne wojsk polskich w stosunku do Armii Czerwonej. Była to jedna z pierwszych operacji w rozpoczynającej się wojnie polsko-bolszewickiej.

Do ponownych walk o Mińsk doszło we wrześniu 1920 roku, w ostatniej fazie wojny polsko-bolszewickiej.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdania wprowadzające i końcowe pochodzą od redakcji.

Wybrane bitwy pierwszej fazy wojny polsko-bolszewickiej: