Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Zagon na Lidę (28 września 1920)

"Pogoń". Stanisław Batowski Kaczor.

fot.domena publiczna „Pogoń”. Stanisław Batowski Kaczor.

Zagon na Lidę (28 września 1920) – miasto Lida nad rzeką Lidzieją (woj. nowogródzkie, Białoruś) w czasie wojny polsko-bolszewickiej było trzykrotnie widownią walk.

Podczas bitwy niemeńskiej 1 Dywizja Piechoty Legionów płk. Stefana Dąb-Biernackiego wsparta przez brygadę kawalerii ppłk. Adama Nieniewskiego przeprowadziła natarcie na Lidę, znajdującą się na trasie odwrotu sowieckiej III Armii.

Ciężki, ale ostatecznie zwycięski bój przyniósł Polakom opanowanie ważnego węzła komunikacyjnego oraz zdobycz w postaci 29 dział, 61 ckm-ów, taborów oraz jeńców. Spływające na wschód resztki III Armii były już niezdolne do dalszej walki.

Do wcześniejszych walk o Lidę doszło w kwietniu 1920 roku.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie końcowe pochodzi od redakcji.

Ostatnie bitwy wojny polsko-bolszewickiej (wrzesień-październik 1920):