Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Ciechanowcem (1–3 sierpnia 1920)

Dowódca 1 Armii generał Aleksandr Osiński.

fot.domena publiczna Dowódca 1 Armii generał Aleksandr Osiński.

Bitwa pod Ciechanowcem, Ciechanowiec (1–3 sierpnia 1920) – bitwa stoczona w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Podczas odwrotu na linię Bugu oddziały 1 Armii (grupa gen. Jana Rządkowskiego, potem Aleksandra Osińskiego) toczyły w rejonie miasta Ciechanowiec (pow. bialskopodlaski) ciężkie walki, broniąc linii rzeki Nurzec przed natarciem sowieckiej III Armii. Groźba oskrzydlenia zmusiła Polaków pod wieczór 3 sierpnia do wycofania się.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Bitwy drugiej fazy wojny polsko-bolszewickiej. Wybrane walki z lipca i sierpnia 1920 roku: