Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa o Dyneburg (26-28 września 1919)

Ulica Rygska oraz stacja kolejowa w Dźwińsku. Fragment pocztówki z 1915 rok.

fot.domena publiczna Ulica Rygska oraz stacja kolejowa w Dźwińsku. Fragment pocztówki z 1915 rok.

Bitwa o Dyneburg, bitwa o Dźwińsk, Daugavpils (26-28 września 1919) – bitwa stoczona w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Po zakończeniu polskiej ofensywy na Białorusi północne skrzydło Frontu pod dowództwem gen. Edwarda Rydza-Śmigłego podjęło z końcem sierpnia działania zaczepne ku Dźwinie. Ich kulminacją był 2-dniowy bój 1 Dywizji Piechoty Legionów o miasto Dyneburg bronione przez sowiecką dywizję, złożoną w całości z Łotyszów.

W ciężkiej i krwawej walce Polacy zdobyli miasto, tracąc 13 oficerów i 253 szeregowców zabitych i rannych.

Do kolejnych walk o Dyneburg doszło na przełomie lat 1919 i 1920.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Wybrane bitwy pierwszej fazy wojny polsko-bolszewickiej: