Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Hornostajpolem (1–9 czerwca 1920)

Dowódca 3 Armii generał Edward Rydz-Śmigły.

fot.domena publiczna Dowódca 3 Armii generał Edward Rydz-Śmigły.

Bitwa pod Hornostajpolem (1–9 czerwca 1920) – bitwa stoczona w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Lewoskrzydłowe oddziały 3 Armii gen. Edwarda Rydza-Śmigłego zostały zaskoczone operacyjnie w rejonie miasteczka Hornostajpol (pow. radomyski, Polesie) przez oskrzydlające natarcie sowieckiej XII armii. Bitwa złożona z wielu krwawych starć doprowadziła do wyłomu w polskim froncie. Zbiegło się to z ogólną dyrektywą odwrotu spod Kijowa (8 czerwca). W rezultacie Polacy rozpoczęli odwrót z Ukrainy.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Pierwsze bitwy radzieckiej kontrofensywy wiosną 1920 roku: