Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Latyczowem (18–22 lutego 1920)

Pod Latyczowem Polacy starli się z między innymi dywizją kawalerii Grigorija Kotowskiego.

fot.domena publiczna Pod Latyczowem Polacy starli się z między innymi dywizją kawalerii Grigorija Kotowskiego.

Bitwa pod Latyczowem, Latyczów (18–22 lutego 1920) – starcie stoczone w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Utworzony po wygaśnięciu wojny polsko-ukraińskiej w Małopolsce Wschodniej „front podolski” został w lutym przesunięty znad Zbrucza. Jego południowe skrzydło znalazło się na linii rzek Boh i Wołk. Wykonująca ten manewr w ramach grupy gen. Władysława Jędrzejewskiego 5 Dywizja Piechoty napotkała na swej drodze oddziały sowieckiej XLIV dywizji strzelców oraz kawalerii Grigorija Kotowskiego i podjęła z nimi walkę, która przybrała jednak niepomyślny dla Polaków obrót.

5 Dywizja Piechoty poniosła znaczne straty, nie osiągając jednocześnie wyznaczonej rubieży. Dopiero przeciwuderzenie pozostałych sił grupy gen. Jędrzejewskiego doprowadziło do odrzucenia bolszewików i zajęcia Latyczowa (miasteczko w guberni podolskiej) oraz Nowego Konstantynowa. Nowe pozycje stanowiły dogodną podstawę wyjściową do wiosennej ofensywy polskiej na Ukrainie („wyprawy kijowskiej”).

Rejon Latyczowa stał się ponownie widownią walk polsko-bolszewickich na przełomie czerwca i lipca 1920.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Wybrane bitwy pierwszej fazy wojny polsko-bolszewickiej: