Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Nowym Korczynem (15–24 września 1914)

Pomnik „Ku chwale pierwszych bojów Józefa Piłsudskiego o niepodległość Polski”, postawiony w 1928, zniszczony przez Armię Czerwoną w 1945, odbudowany w 1992 (Czarkowy niedaleko Nowego Korczyna)

fot.Harry-C/CC BY 3.0 Pomnik „Ku chwale pierwszych bojów Józefa Piłsudskiego o niepodległość Polski”, postawiony w 1928, zniszczony przez Armię Czerwoną w 1945, odbudowany w 1992 (Czarkowy niedaleko Nowego Korczyna)

Bitwa pod Nowym Korczynem (15–24 września 1914) – bitwa z udziałem żołnierzy Legionów Polskich stoczona podczas pierwszej wojny światowej.

Miasteczko Nowy Korczyn przy ujściu Nidy do Wisły (powiat stopnicki) i jego okolice były terenem ciężkich walk formującego się dopiero 1 pułku Legionów Polskich. Dowodzeni przez brygadiera Józefa Piłsudskiego legioniści prowadzili działania obronne, powstrzymując postępy rosyjskiej ofensywy korpus kawalerii gen. Nowikowa) na tym odcinku, ważnym dla trwałości frontu austriackiego.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

I wojna światowa. Bitwy kompanii kadrowej i Legionów Polskich w sierpniu i wrześniu 1914 roku: