Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Łowczówkiem (22–25 grudnia 1914)

Ilustracja z publikacji "Bitwa pod Łowczówkiem" (1916)

fot.domena publiczna Ilustracja z publikacji „Bitwa pod Łowczówkiem” (1916)

Bitwa pod Łowczówkiem, Łowczówek (22–25 grudnia 1914) – bitwa z udziałem żołnierzy Legionów Polskich stoczona podczas pierwszej wojny światowej.

W walkach austriacko-rosyjskich na linii Dunajca wzięły udział oddziały I Brygady Legionów Polskich, pod nieobecność komendanta Piłsudskiego dowodzone przez płk. Kazimierza Sosnkowskiego. Zadaniem legionistów było zamknięcie luki powstałej pod naciskiem rosyjskiego natarcia na styku austriackiej III i IV armii. Brygada zadanie to wykonała, kontratakując kilkakrotnie z powodzeniem, jednak wobec załamania się linii austriackiego frontu, okrążona, musiała wywalczyć sobie drogę odwrotu.

W ciężkich walkach toczonych w rejonie wsi Łowczówek (powiat tarnowski), częściowo na bagnety, poniosła znaczne straty: 128 zabitych i 242 rannych (w tym 28 oficerów). Bój pod Łowczówkiem zajął poczesne miejsce w tradycji bojowej I Brygady.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

I wojna światowa. Bitwy Legionów Polskich w październiku i listopadzie 1914 roku: