Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa nad Autą (4–6 lipca 1920)

Dowódca Frontu Północno-Wschodniego generał Stanisław Szeptycki. Zdjęcie z lat 20.

fot.domena publiczna Dowódca Frontu Północno-Wschodniego generał Stanisław Szeptycki. Zdjęcie z lat 20.

Bitwa nad Autą (4–6 lipca 1920) – bitwa stoczona w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

W celu przełamania linii polskiego frontu Michaił Tuchaczewski, rozpoczynający swój „pochód za Wisłę”, rzucił skoncentrowane nad górną Berezyną (Białoruś) 3 armie oraz korpus konny, o łącznej sile 62 tys. czerwonoarmistów.

Broniąca linii rzeki Auta (prawy dopływ Dzisny) polska 1 Armia gen. Gustawa Zygadłowicza, licząca niespełna 34 tys. żołnierzy, została zaatakowana rankiem 4 lipca wzdłuż całego 100-kilometrowego odcinka. Po całodziennej walce obronnej Polacy zużyli wszystkie odwody. Następnego dnia wobec słabnięcia centrum polskiej obrony oraz realnej groźby oskrzydlenia dowodzący całym Frontem Północno-Wschodnim gen. Stanisław Szeptycki nakazał odwrót.

Odrywanie się od nacierającej Armii Czerwonej miało przebieg nieskoordynowany, gdyż rozkaz nie dotarł na czas do wszystkich walczących zgrupowań; przeciągnęło się na kolejny dzień bitwy. Ofensywa Tuchaczewskiego, choć chwilowo powstrzymana, nabierała jednak rozmachu, któremu towarzyszył odtąd stały odwrót Polaków w stronę Niemna.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Bitwy drugiej fazy wojny polsko-bolszewickiej. Wybrane walki z czerwca i lipca 1920 roku: