Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Nastasowem (2–4 sierpnia 1920)

Dowódca XXIV Brygady Piechoty Marian Kukiel. Jednostka ta wchodziła w skład 12 Dywizji Piechoty. Na zdjęciu z połowy lat 20. Kukiel już jako generał.

fot.domena publiczna Dowódca XXIV Brygady Piechoty Marian Kukiel. Jednostka ta wchodziła w skład 12 Dywizji Piechoty. Na zdjęciu z połowy lat 20. Kukiel już jako generał.

Bitwa pod Nastasowem, Nastasów (2–4 sierpnia 1920) – starcie stoczone w toku wojny polsko-bolszewickiej.

Podczas działań obronnych w Małopolsce Wschodniej prowadzonych w lipcu i sierpniu wzdłuż linii Strypa–Seret (lewostronne dopływy Dniestru) 12 Dywizja Piechoty stoczyła ciężki 3-dniowy bój z sowiecką LX dywizją strzelców, tracąc 29 oficerów i 500 szeregowych poległych i rannych. Bój został uwieczniony na Grobie Nieznanego Żołnierza.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Bitwy drugiej fazy wojny polsko-bolszewickiej. Wybrane walki z lipca i sierpnia 1920 roku: