Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Dryhuczami (4–5 lipca 1920)

Dowódca bolszewickiej IV Armii Jewgienij Siergiejew.

Dowódca bolszewickiej IV Armii Jewgienij Siergiejew.

Bitwa pod Dryhuczami, Dryhucze, (4–5 lipca 1920) bitwa stoczona w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Podczas ofensywy sowieckiego Frontu Zachodniego Michaiła Tuchaczewskiego nad Autą doszło w pobliżu wsi Dryhucze nad Dźwiną (pow. dziśnieński, Białoruś) do walki obronnej zgrupowania ppłk. Jana Sawickiego osłaniającego lewe skrzydło 1 Armii. W 10-godzinnym boju pięciokrotnie słabsze zgrupowanie polskie powstrzymywało skutecznie natarcie grupy uderzeniowej sowieckiej IV Armii Jewgienija Siergiejewa. Jednak atak III korpusu kawalerii Gaja („Kawkor”) rozerwał linię obronną na przesmykach między jeziorami i zmusił Polaków do odwrotu w 2 grupach, osłanianego szwoleżerami 18 pułku ułanów.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Bitwy drugiej fazy wojny polsko-bolszewickiej. Wybrane walki z czerwca i lipca 1920 roku: