Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Zajęcie twierdzy brzeskiej (20 sierpnia-7 września 1920)

Most na Bugu w obrębie twierdzy w Brześciu.

fot.domena publiczna Most na Bugu w obrębie twierdzy w Brześciu.

Zajęcie twierdzy brzeskiej, odbicie twierdzy brzeskiej, zajęcie Brześcia nad Bugiem (20 sierpnia-7 września 1920) – walki prowadzone w trakcie wojny polsko-bolszewickiej w następstwie bitwy warszawskiej.

Bolszewicy pobici pod Warszawą zaczęli reorganizować swe oddziały dopiero na przedpolach Białegostoku. Dlatego pod wieczór 19 sierpnia 3 Dywizja Piechoty Legionów zajęła bez większych walk miasto i w następnych dniach prowadziła w oparciu o nie działania osłonowe na korzyść 3 Armii. Kontynuowały je oddziały 11 i 32 Dywizji Piechoty. Polacy rozbili m.in. 4 sowieckie pociągi pancerne i wzięli do niewoli 222 jeńców. Działania osłonowe przeszły niebawem w ponowną akcję zaczepną.

Do utraty twierdzy brzeskiej doszło miesiąc wcześniej, po bezskutecznych próbach obrony podjętych przez Grupę Poleską Władysława Sikorskiego.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdania wprowadzające i końcowe pochodzą od redakcji.

Ostatnie bitwy wojny polsko-bolszewickiej (wrzesień-październik 1920):