Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa o Mławę (20–22 sierpnia 1920)

Mławski Rynek, pocztówka z początków XX wieku.

fot.domena publiczna Mławski Rynek, pocztówka z początków XX wieku.

Bitwa o Mławę, walki o Mławę, walki pod Mławą (20–22 sierpnia 1920) – walki toczone w toku wojny polsko-bolszewickiej.

Grupa gen. Franciszka Krajowskiego, wykonująca w ramach końcowej fazy bitwy nad Wkrą pościg za cofającymi się na wschód niedobitkami sowieckiej III Armii, próbowała jednocześnie zamknąć drogę odwrotu III korpusowi konnemu Gaja („Kawkor”).

Polskie oddziały wyparły w krótkim boju bolszewików z miasta Mława (pow. warszawski), ważnego węzła komunikacyjnego. Po zajęciu Mławy Polacy kontynuowali pościg, prowadząc ciężkie walki z sowiecką XV dywizją kawalerii.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Wybrane bitwy ostatniej fazy wojny polsko-bolszewickiej. Starcia z sierpnia i września 1920 roku: