Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Laskami (22–26 października 1914)

Mauzoleum legionistów poległych w bitwie

fot.Rafał Terkner/CC BY-SA 3.0 pl Mauzoleum legionistów poległych w bitwie

Bitwa pod Laskami, Laski (22–26 października 1914) – bitwa z udziałem żołnierzy Legionów Polskich stoczona podczas pierwszej wojny światowej.

1 pułk piechoty Legionów Polskich działający w ramach austriackiego I korpusu walczącego w rejonie Dęblina, wysunięty dla rozpoznania ruchu rosyjskiego XVII korpusu, natarł na Rosjan w okolicach wsi Laski (powiat kozienicki). Legioniści opanowali przeprawy na rzece Zagwoździance i obsadzili linię wzgórz na jej wschodnim brzegu. Mimo znacznych strat walczących baonów, pozycje te zostały utrzymane. Jednak na innych odcinkach oddziały austriackie i niemieckie nie uzyskały powodzenia. Rosyjskie dywizje z rejonu Warszawy sforsowały Wisłę i rozpoczęły kontruderzenie.

W tej sytuacji nastąpił odwrót. W jego trakcie 1 pułk piechoty Legionów Polskich toczył w rejonie Laski–Krzywopłoty walki odwrotowe od 26 października do 8 listopada.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

I wojna światowa. Bitwy kompanii kadrowej i Legionów Polskich w sierpniu i wrześniu 1914 roku: