Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Koszyszczami (29 września–21 października 1915)

Piłsudski i oficerowie podczas kampanii wołyńskiej

fot.domena publiczna Piłsudski i oficerowie podczas kampanii wołyńskiej

Bitwa pod Koszyszczami, Koszyszcze (29 września–21 października 1915) – bitwa z udziałem żołnierzy Legionów Polskich stoczona podczas pierwszej wojny światowej.

Operująca na Wołyniu grupa Legionów Polskich pod komendą Józefa Piłsudskiego, wchodząca w skład austriackiej 7 dywizji kawalerii, zajęła pozycje obronne w rejonie przysiółka Koszyszcze (pow. łucki). Stanowiły one fragment przyczółka mostowego Kołki na rzece Styr, na który kilkakrotnie nacierała rosyjska piechota.

W krwawym boju legioniści odparli kolejne natarcia rosyjskiej IV dywizji strzelców odeskich, po czym sami wykonali przeciwnatarcie. Na zajmowanych pozycjach pułki I Brygady trwały przez 3 tygodnie, dokonując lokalnych wypadów.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

I wojna światowa. Bitwy Legionów Polskich w drugiej połowie 1915 roku: