Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Brodnicą (16–18 sierpnia 1920)

Ułani eskortuję bolszewickich jeńców. Obraz Wojciecha Kossaka.

fot.domena publiczna Ułani eskortuję bolszewickich jeńców. Obraz Wojciecha Kossaka.

Bitwa pod Brodnicą (16–18 sierpnia 1920) – bitwa stoczona w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, równolegle z walną bitwą warszawską.

Uderzenie grupy płk. Stanisława Alexandrowicza na skrzydło sowieckiej IV Armii doprowadziło do zajęcia miasteczka Brodnica (woj. pomorskie). Udany pościg zepchnął część sił bolszewickich w kierunku Mławy. Polacy wzięli 300 jeńców oraz zdobyli 21 ckm-ów i 2 działa.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Wybrane starcia z okresu bitwy warszawskiej 1920 roku: