Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Druga bitwa pod Berezyną Górną (16-21 maja 1920)

Czerwonoarmiści w marszu. 1920 rok.

fot.domena publiczna Czerwonoarmiści w marszu. 1920 rok.

Druga bitwa pod Berezyną Górną (16-21 maja 1920) – miasteczko na Białorusi było trzykrotnie widownią walk podczas wojny polsko-bolszewickiej.

Między 16 a 21 maja 1920 podczas luzowania na tym odcinku frontu oddziałów 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej nastąpiło natarcie 3 brygad strzeleckich Armii Czerwonej. Próby przełamania polskiego frontu zostały początkowo powstrzymane, lecz w przedłużających się walkach, angażujących po obu stronach coraz większe siły, bolszewikom udało się zająć miasteczko i uzyskać przewagę. Nastąpił odwrót sił polskich.

Pozostałe starcia pod Berezyną Górną odbyły się w między 30 października a 3 listopada 1919 roku oraz na przełomie czerwca i lipca 1920 roku.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie końcowe pochodzi od redakcji.

Pierwsze bitwy radzieckiej kontrofensywy wiosną 1920 roku: