Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Raśną (21–24 sierpnia 1915)

Leon Berbecki, dowódca  2. pułku I Brygady, w 1915 roku

fot.L. Gottlieb/domena publiczna Leon Berbecki, dowódca 2. pułku I Brygady, w 1915 roku

Bitwa pod Raśną (21–24 sierpnia 1915) – bój I Brygady Legionów Polskich z rosyjskimi oddziałami 6 dywizji broniącymi umocnionych pozycji w pobliżu miasteczka Raśna nad Pulwą (powiat Wysokie Litewskie).

Natarcie legionistów zostało uwieńczone powodzeniem, w pościg za wycofującymi się Rosjanami wyruszyła grupa mjr. Leona Berbeckiego.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

I wojna światowa. Bitwy Legionów Polskich w drugiej połowie 1915 roku: