Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Brańskiem (30–31 lipca 1920)

Pod Brańskiej 1 Armia chwilowo powstrzymała bolszewicką ofensywę.

fot.domena publiczna Pod Brańskiej 1 Armia chwilowo powstrzymała bolszewicką ofensywę.

Bitwa pod Brańskiem (30–31 lipca 1920) – bitwa stoczona w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Prawoskrzydłowe dywizje 1 Armii dowodzone przez gen. Władysława Jędrzejewskiego podjęły działania zaczepne z przedmościa na rzece Nurzec w rejonie Brańska (pow. bialskopodlaski) dla powstrzymania rozwijającej się w kierunku Bugu ofensywy sowieckiej XVI Armii. Walki, toczone częściowo w samym miasteczku, przyniosły chwilowe powodzenie oddziałom 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej. Zasadniczy cel, jakim było zyskanie na czasie dla dalszego odwrotu sił polskich, został spełniony.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Bitwy drugiej fazy wojny polsko-bolszewickiej. Wybrane walki z lipca i sierpnia 1920 roku: