Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Jazłowcem (10-13 lipca 1919)

Dowódca 10 Dywizji Piechoty gen. Lucjan Żeligowski.

fot.domena publiczna Dowódca 10 Dywizji Piechoty gen. Lucjan Żeligowski.

Bitwa pod Jazłowcem, Jazłowiec (10-13 lipca 1919) – starcie polsko-ukraińskie w toku walk o przebieg wschodniej granicy II Rzeczypospolitej.

Podczas letniej ofensywy polskiej przeciwko ukraińskiej armii halickiej w rejonie miasteczka Jazłowiec (pow. buczacki, Małopolska Wschodnia) doszło do 3-dniowych walk, toczonych przez 10 Dywizję Piechoty gen. Lucjana Żeligowskiego (5700 szabel i bagnetów, 69 ckm-ów, 19 dział) z IV korpusem gen. Gembaczewa (2700 żołnierzy w linii oraz odwody). Momentem rozstrzygającym o losach walki była wieczorna szarża późniejszego 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.