Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Druga bitwa o Pińsk (24-26 września 1920)

Stanisław Bułak-Bałachowicz (po lewej) w rosyjskim mundurze.

fot.domena publiczna Stanisław Bułak-Bałachowicz (po lewej) w rosyjskim mundurze.

Druga bitwa o Pińsk (24-26 września 1920) – w ostatniej fazie wojny 1920 roku Pińsk był terenem walk z bolszewikami. W czasie bitwy niemeńskiej oddziały białoruskie gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza, współdziałając z grupą gen. Franciszka Krajowskiego, w dniach 24–26 września 1920 roku opanowały miasto i okolice, oczyszczając je z resztek wycofujących się oddziałów należących do lewego skrzydła 4 Armii sowieckiej.

Do wcześniejszych walk o Pińsk doszło w lutym i marcu 1919 roku.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdania wprowadzające i końcowe pochodzą od redakcji.

Ostatnie bitwy wojny polsko-bolszewickiej (wrzesień-październik 1920):