Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Wyzwolenie Poznania (27 grudnia 1918–1 stycznia 1919)

Szturm na prezydium policji w Poznaniu. 27 grudnia 1918 roku.

fot.Leon Prauziński/domena publiczna Szturm na prezydium policji w Poznaniu. 27 grudnia 1918 roku.

Wyzwolenie Poznania, bitwa o Poznań, powstanie Wielkopolskie w Poznaniu (27 grudnia 1918 – 1 stycznia 1919) – ustanie działań wojennych na froncie zachodnim pierwszej wojny światowej pozostawiło Wielkopolskę pod panowaniem niemieckim. Polskie organizacje paramilitarne („Sokół”, Polska Organizacja Wojskowa, harcerstwo) zaczęły tworzyć oddziały zbrojne. Przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania dał sygnał do spontanicznego zrywu powstańczego.

W mieście stacjonował ok. 5-tysięczny garnizon niemiecki pod komendą gen. Fritza von Bock und Polach. W wyniku dwudniowych, przebiegających z różnym natężeniem walk, którymi w końcowej fazie dowodził kpt. Stanisław Taczak, Polacy zdobyli kolejno prezydium policji, zamek, dworzec kolejowy, koszary, cytadelę i inne obiekty strategiczne. Ostateczne zwycięstwo przypieczętowało zajęcie lotniska w Ławicy.

Zbrojne oswobodzenie Poznania stało się początkiem powstania wielkopolskiego.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Nasze publikacje poświęcone powstaniu wielkopolskiemu:

W tym powstaniu wzięła udział ogromna część polskiej ludności zamieszkującej tereny, na których toczyły się walki.

Dwudziestolecie międzywojenne | 07.02.2018 | Autor:

Jedyne w pełni zwycięskie powstanie w historii Polski. Jak doszło do Powstania Wielkopolskiego i czemu Polacy zawdzięczali sukces?

Do zrywu doszło w momencie, gdy przebieg granic nie był jeszcze przesądzony. W krótkim czasie armia powstańcza zgromadziła aż 100 000 ochotników. Cieszyli się oni widocznym poparciem okolicznej ludności. W pewnej chwili wydawało się jednak, że cały ten…

Materiały portalu CiekawostkiHistoryczne.pl poświęcone powstaniu wielkopolskiemu (1918-1919):

Najważniejsze bitwy powstania wielkopolskiego: