Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Dobronowcami (9–13 maja 1915)

Marian Januszajtis

fot.domena publiczna Marian Januszajtis

Bitwa pod Dobronowcami, bitwa pod Dobronauti (9–13 maja 1915) – potyczka z udziałem żołnierzy Legionów Polskich stoczona podczas pierwszej wojny światowej.

W czasie rosyjskiej kontrofensywy znad Dniestru oddziały II Brygady Legionów Polskich dowodzone przez ppłk. Mariana Januszajtisa i płk. Zygmunta Zielińskiego stoczyły w pobliżu tej wsi na Bukowinie walki opóźniające posuwanie się Rosjan. Pod naporem kawalerii zmuszone były jednak wycofać się na nowe pozycje za rzeką Prut.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

I wojna światowa. Bitwy Legionów Polskich w pierwszej połowie 1915 roku: