Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa białostocka (20–23 sierpnia 1920)

Pomnik poświęcony poległym żołnierzom 1 Pułku Piechoty Legionów podczas bitwy białostockiej.

fot.Henryk Borawski/CC BY-SA 3.0 Pomnik poświęcony poległym żołnierzom 1 Pułku Piechoty Legionów podczas bitwy białostockiej.

Bitwa białostocka, bitwa o Białystok (20–23 sierpnia 1920) – bitwa stoczona w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Oddziały 2 Armii gen. Edwarda Rydza-Śmigłego maszerowały za wycofującymi się po przegranej bitwie warszawskiej dywizjami XVI i III Armii sowieckiej, z których część tylko przedstawiała wartość bojową. Mimo zmęczenia pościgiem Polacy natarli z marszu na miasto.

Atak powiódł się i Białystok mimo uporczywej obrony został odbity. Bolszewicy stracili 600 zabitych i rannych, 8 tys. jeńców, 22 działa i 140 ciężkich karabinów maszynowych. Straty polskie wyniosły 220 poległych, w tym 7 oficerów. Zajęcie miasta utrudniło odwrót resztek III Armii, zaś XVI Armia przestała istnieć.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Wybrane bitwy ostatniej fazy wojny polsko-bolszewickiej. Starcia z sierpnia i września 1920 roku: