Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Kirlibabą (18–19 stycznia 1915)

Pomnik bitwy pod Kirlibabą

fot.Ziembo/domena publiczna Pomnik bitwy pod Kirlibabą

Bitwa pod Kirlibabą, bitwa pod Cirlibabą (18–19 stycznia 1915) – bitwa z udziałem żołnierzy Legionów Polskich stoczona podczas pierwszej wojny światowej.

Dwudniowe walki 2 pułku piechoty należącego do II Brygady Legionów Polskich doprowadziły do wyparcia Rosjan ze wsi Kirlibaba (Cirlibaba) w dolinie Złotej Bystrzycy (Bukowina, Rumunia), zajęcia jej i odparcia rosyjskiego kontruderzenia. Opanowanie wsi przez legionistów miało duże znaczenie dla przebiegu frontu austriacko-rosyjskiego w Karpatach Wschodnich.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

I wojna światowa. Bitwy Legionów Polskich w pierwszej połowie 1915 roku: