Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Hermanowiczami (4-7 lipca 1920)

Dowódca polskich wojsk w bitwie pod Hermanowiczami generał Żeligowski.

fot.domena publiczna Dowódca polskich wojsk w bitwie pod Hermanowiczami generał Żeligowski.

Bitwa pod Hermanowiczami (4-7 lipca 1920) – bitwa stoczona w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Miasteczko Hermanowicze w pow. dziśnieńskim (woj. wileńskie) było terenem walk grupy gen. Lucjana Żeligowskiego powstrzymujących napór sowieckich XVIII i LIV dywizji strzelców (łącznie 16 tys. ludzi). Dopiero wskutek pogorszenia położenia na całym odcinku polskiego frontu zgrupowanie wycofało się, unikając jednak rozbicia i okrążenia, w kierunku Wilna.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Bitwy drugiej fazy wojny polsko-bolszewickiej. Wybrane walki z lipca 1920 roku: