Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Nadwórną (24 października 1914)

Zygmunt Zieliński

fot.domena publiczna Zygmunt Zieliński

Bitwa pod Nadwórną (24 października 1914) – bitwa z udziałem żołnierzy Legionów Polskich stoczona podczas pierwszej wojny światowej.

II Brygada Legionów dowodzona przez płk. Zygmunta Zielińskiego, przeprawiwszy się po świeżo wybudowanej „Drodze Legionów” na polską stronę Karpat Wschodnich, starła się z 2 pułkami z Kaukaskiej Dywizji kozackiej. Rosjanie wyparci z zajmowanych pozycji we wsiach Pasiecznej i Pniowie wycofali się doliną Bystrzycy w kierunku północnym, w stronę  Stanisławowa.

Wczesnym  popołudniem legioniści wkroczyli do Nadwórnej (miasto powiatowe w Galicji Wschodniej). Było to jedno z większych zwycięstw młodego żołnierza legionowego z Brygady Legionów Polskich nazwanej potem „Żelazną” lub „Karpacką”.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

I wojna światowa. Bitwy kompanii kadrowej i Legionów Polskich w sierpniu i wrześniu 1914 roku: