Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Radomyślem (14-16 czerwca 1920)

Kliment Woroszyłow na zdjęciu z 1920 roku.

fot.domena publiczna Kliment Woroszyłow na zdjęciu z 1920 roku.

Bitwa pod Radomyślem (14-16 czerwca 1920) – bitwa stoczona w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Podczas odwrotu spod Kijowa oddziały należące do grupy gen. Karola Schuberta stoczyły w pobliżu miasteczka Radomyśl (gubernia kijowska) bój z sowiecką IV dywizją kawalerii, wchodzącą w skład „Konarmii” Siemiona Budionnego, odnosząc w nim sukces taktyczny. Miasteczko zajęli jednak bolszewicy z XIV dywizji kawalerii Klimenta Woroszyłowa.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Bitwy drugiej fazy wojny polsko-bolszewickiej. Wybrane walki z czerwca i lipca 1920 roku: