Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Chyrowem (15 maja 1919)

Dowódca 3 Dywizji Piechoty Legionów gen. Zygmunt Zieliński na portrecie z okresu I wojny światowej.

fot.domena publiczna Dowódca 3 Dywizji Piechoty Legionów gen. Zygmunt Zieliński na portrecie z okresu I wojny światowej.

Bitwa pod Chyrowem (15 maja 1919) – okolice tego miasteczka (woj. lwowskie) były widownią długotrwałych (wrzesień 1918–maj 1919) walk polsko-ukraińskich. Ich kulminacja nastąpiła podczas wiosennej ofensywy polskiej w Małopolsce Wschodniej.

Uderzenie działającej w ramach korpusu gen. Wacława Iwaszkiewicza 3 Dywizji Piechoty Legionów gen. Zygmunta Zielińskiego w rejonie miasteczka przełamało front, zmuszając cały III korpus ukraiński do odwrotu za linię Dniestru.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Walki polsko-ukraińskie w 1919 roku: