Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Janowem Podlaskim (31 lipca–6 sierpnia 1920)

Dowódca polskich sił w bitwie pod Janowem generał Daniel Konarzewski.

fot.domena publiczna Dowódca polskich sił w bitwie pod Janowem generał Daniel Konarzewski.

Bitwa pod Janowem Podlaskim, Janów Podlaski (31 lipca–6 sierpnia 1920) – starcie stoczone w tracie wojny polsko-bolszewickiej.

W czasie polskiego odwrotu pod naporem ofensywy Michaiła Tuchaczewskiego grupa gen. Daniela Konarzewskiego obsadziła lewy brzeg Bugu w rejonie miasteczka Janów Podlaski (woj. lubelskie). Działania polskie, polegające na utrudnieniu bolszewikom sforsowania linii Bugu, dały efekt w postaci opóźnienia marszu sowieckiej XVI Armii na Warszawę.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Bitwy drugiej fazy wojny polsko-bolszewickiej. Wybrane walki z lipca i sierpnia 1920 roku: