Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa o Przemyśl (11-12 listopada 1918)

Julian Stachiewicz na zdjęciu z czasów służby w Legionach Polskich.

fot.domena publiczna Julian Stachiewicz na zdjęciu z czasów służby w Legionach Polskich.

Bitwa o Przemyśl, walki o Przemyśl (11-12 listopada 1918) – opanowanie przez Ukraińców Przemyśla w pierwszych dniach listopada 1918 roku wywołało polskie przeciwuderzenie.

Licząca ok. 550 ludzi, 6 dział i pociąg pancerny grupa mjr. Juliana Stachiewicza w dwudniowych walkach odbiła miasto, jednak Ukraińcy nadal kontrolowali otaczające je od wschodu tereny, uniemożliwiając łączność z walczącym Lwowem.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Pierwsze walki polsko-ukraińskie (1918-1919):