Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa nad Kłodnicą (4 czerwca 1921)

Uczestnicy III powstania śląskiego. Zdjęcie poglądowe.

fot.domena publiczna Uczestnicy III powstania śląskiego. Zdjęcie poglądowe.

Bitwa nad Kłodnicą (4 czerwca 1921) – starcie stoczone w trakcie III powstania śląskiego.

Ofensywa sił niemieckich płk. hr. Magnisa, zmierzająca do oskrzydlenia oddziałów powstańczych podgrupy „Bogdan”, uderzyła z całym impetem w linie obronne 3 pułku Rudolfa Niemczyka, biegnące wzdłuż środkowego biegu Kłodnicy, na wschód od Kędzierzyna. Polski opór został złamany. Wycofujący się powstańcy wysadzili most, zadając znaczne straty Selbstschützowi. Sami utracili natomiast kilkudziesięciu jeńców, zamordowanych potem w lesie koło Lichyni.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Najważniejsze bitwy trzeciego powstania śląskiego: