Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa o Inowrocław (5 stycznia 1919)

Inowrocławski Rynek na pocztówce z około 1910 roku.

fot.domena publiczna Inowrocławski Rynek na pocztówce z około 1910 roku.

Bitwa o Inowrocław (5 stycznia 1919) – starcie stoczone w toku powstania wielkopolskiego.

Oddział powstańców wielkopolskich ppor. Pawła Cymsa wsparty 2 kompaniami Wojska Polskiego z Włocławka oraz nowymi ochotnikami zdobył po zaciętych walkach miasto Inowrocław zajmowane przez niemiecki 140 pułk piechoty mjr. Grollmana. W ręce powstańców dostały się znaczne zapasy materiałów wojskowych.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Nasze publikacje poświęcone powstaniu wielkopolskiemu:

W tym powstaniu wzięła udział ogromna część polskiej ludności zamieszkującej tereny, na których toczyły się walki.

Dwudziestolecie międzywojenne | 07.02.2018 | Autor:

Jedyne w pełni zwycięskie powstanie w historii Polski. Jak doszło do Powstania Wielkopolskiego i czemu Polacy zawdzięczali sukces?

Do zrywu doszło w momencie, gdy przebieg granic nie był jeszcze przesądzony. W krótkim czasie armia powstańcza zgromadziła aż 100 000 ochotników. Cieszyli się oni widocznym poparciem okolicznej ludności. W pewnej chwili wydawało się jednak, że cały ten…

Materiały portalu CiekawostkiHistoryczne.pl poświęcone powstaniu wielkopolskiemu (1918-1919):

Najważniejsze bitwy powstania wielkopolskiego: