Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa o Drohobycz (18–28 maja 1919)

Dowódca majowej ofensywy w Galicji Wschodniej generał Wacław Iwaszkiewicz.

fot.Marek Münz/domena publiczna Dowódca majowej ofensywy w Galicji Wschodniej generał Wacław Iwaszkiewicz.

Bitwa o Drohobycz, bitwa pod Drohobyczem (18–28 maja 1919) – walki o miasto Drohobycz w woj. stanisławowskim (węzeł komunikacyjny i centrum zagłębia naftowego) były ważną częścią majowej ofensywy polskiej zgrupowania gen. Wacława Iwaszkiewicza przeciwko Ukraińcom w Małopolsce Wschodniej.

Twardy opór ukraińskiej armii gen. Mychajły Omeljanowicza-Pawlenki został przełamany i w trakcie pościgu 9 pułk ułanów Małopolskich, kompania szturmowa por. Stanisława Maczka i 37 pułk piechoty zajęły Drohobycz. Walki były kontynuowane w celu opanowania reszty zagłębia, a następnie południowego brzegu Dniestru.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.