Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Ciechanowem (14–19 sierpnia 1920)

Sztab 5 Armii, sierpień 1920.

fot.domena publiczna Sztab 5 Armii, sierpień 1920.

Bitwa pod Ciechanowem, Ciechanów (14–19 sierpnia 1920) – bitwa stoczona w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Działając w ramach 5 Armii gen. Władysława Sikorskiego, toczącej właśnie bitwę nad Wkrą, grupa gen. Franciszka Krajowskiego przeszła do działań zaczepnych w rejonie Ciechanowa (woj. warszawskie).

Przeciwnatarcie polskich oddziałów doprowadziło do całkowitego rozbicia bolszewików i zdobycia kawaleryjskim zagonem 203 pułku ułanów miasta – ważnego węzła komunikacyjnego, w którym stacjonowało dowództwo IV armii. Stało się to jednak za cenę wysokich strat, uniemożliwiających przejście do intensywnego pościgu.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Wybrane starcia z okresu bitwy warszawskiej 1920 roku: